Algemene voorwaarden Yoga

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wanneer je deelneemt aan de lessen bij La Solana Yoga ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden, deze kun je vinden op de website.

Je bent verplicht het gezondheidsformulier naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

De abbonementen worden contant betaald bij aanvang van eerste les van de maand. 

De losse lessen worden eveneens contant betaald voor de aanvang van de les.

2 dagen per week  45 euro/ maand

1 dag per week 25 euro/ maand

Losse les 10 euro ( risico dat er geen plaats is)

Privé les 20 euro pp (max. 2 personen)

Heb  je een abonnement en kun je niet of gaat de les niet door dan mag je in dezelfde maand je les inhalen. Mits er plaats is.

Er worden geen abonnementen terug betaald. 

 

Afzeggen gebeurt op de daarvoor bestemde whats app groep minimaal 2 uur voor aanvang van de les.

Deelnemen aan de lessen is op eigen risico. Wanneer je twijfelt aan je gezondheid is het raadzaam je huisarts te adviseren. Wanneer je blessure hebt of een ander lichamelijk ongemak, meld dit dan altijd vóór aanvang van de les aan de docente. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn! Geef dit aan bij de docente, respecteer je lichaam!

La Solana Yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van La Solana Yoga, dienen te worden vergoed.

 

Huisregels:

 

Minimaal 5 minuten op voorhand aanwezig zijn. Als de les eenmaal bezig is gaat de poort niet meer open.

Schoeisel is niet toegestaan in de lesruimte

Het meebrengen van eten en drinken anders dan water is niet toegestaan

Mobiele telefoon dient uitgeschakeld te zijn

Beoefen geen yoga op een volle maag

La Solana Yoga stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les, deze dient bedekt te worden met een kleed of handdoek.