Detox

 
 
Detoxen, of ontgiften, is een proces waarbij je je lichaam reinigt van giftige stoffen en afvalstoffen die zich in de loop van de tijd hebben opgehoopt. Hier zijn een paar redenen waarom mensen ervoor kiezen om te detoxen:
 
1. **Verbeterde spijsvertering:** Een detox kan helpen om je spijsverteringsstelsel te reinigen en te resetten, waardoor het beter kan functioneren. Dit kan leiden tot minder opgeblazen gevoel, een regelmatigere stoelgang en een betere opname van voedingsstoffen.
 
2. **Verhoogde energie:** Door je lichaam te ontdoen van toxines kan een detox ervoor zorgen dat je meer energie krijgt. Je zult je waarschijnlijk alerter voelen en een beter humeur hebben.
 
3. **Gewichtsverlies:** Veel mensen ervaren gewichtsverlies tijdens een detox, vooral als ze zich richten op het eten van gezonde, onbewerkte voedingsmiddelen en het vermijden van suiker en bewerkte voedingsmiddelen.
 
4. **Verbeterde huid:** Het elimineren van gifstoffen kan helpen om je huid te zuiveren en te verhelderen, waardoor acne, eczeem en andere huidaandoeningen kunnen verbeteren.
 
5. **Versterkt immuunsysteem:** Een gezond spijsverteringsstelsel en een schone, goed functionerende lever kunnen je immuunsysteem versterken, waardoor je beter bestand bent tegen ziekten en infecties.
 
6. **Algemeen welzijn:** Een detox kan je helpen om je algehele welzijn te verbeteren en je meer in balans te voelen, zowel fysiek als mentaal.
 
Hoewel detoxen veel voordelen kan hebben, is het belangrijk om te onthouden dat het niet voor iedereen geschikt is. Het is altijd een goed idee om met een gezondheidsdeskundige te praten voordat je aan een detoxprogramma begint, vooral als je gezondheidsproblemen hebt of zwanger bent.
 

Time to detox

Eindelijk eens blijvend die overtollige kilo´s verminderen, je bloeddruk en je cholesterol verlagen, je risico op diabetes verlagen of zelfs helemaal medicijn vrij te worden. Heb je klachten zoals vermoeidheid, fibromyalgie, reuma, darmklachten .... je huid verbeteren van binnenuit? Kortom wil je jou algehele gezondheid verbeteren, leren wat gezonde voeding is (zonder shakes, pakjes en zakjes), afvallen en slank blijven, dan is dit programma jou op het lijf geschreven.

Hier is wat ons programma omvat:

  • Een speciaal detox dieet, gebaseerd op gezonde voeding:
  • Dag 1 t/m 5: voorbereiding van je lichaam met gezonde en aangepaste voeding
  • Dag 6 t/m 10: detox fase met sapjes en indien gewenst liverflush(leverreiniging)
  • Dag 11 t/m 14: opbouw fase naar gezonde voeding
  • Lever reiniging
  • Online begeleiding via Whatsapp, Messenger en E-mail
  • Persoonlijk advies over het gebruik van extra supplementen, mineralen en vitamines die passen bij jouw specifieke ziektebeeld/klachten
  • Optioneel: voetreflextherapie als extra stimulans om door te zetten, (als je in de buurt woont) en voor extra gezondheidsvoordelen.
  • Prijs incl. intake en adviezen 80 euro

Klaar om je gezondheidsreis te beginnen en je beste zelf te worden? Neem vandaag nog contact met ons op om te beginnen met het programma dat speciaal op jouw behoeften is afgestemd!

 

 

Detoxing, or detoxification, is a process of cleansing your body of toxins and waste products that have accumulated over time. Here are a few reasons why people choose to detox:
 
1. **Improved Digestion:** A detox can help cleanse and reset your digestive system, allowing it to function better. This can lead to less bloating, more regular bowel movements and better absorption of nutrients.
 
2. **Increased energy:** By ridding your body of toxins, a detox can give you more energy. You will likely feel more alert and have a better mood.
 
3. **Weight Loss:** Many people experience weight loss during a detox, especially if they focus on eating healthy, whole foods and avoiding sugar and processed foods.
 
4. **Improved Skin:** Eliminating toxins can help purify and brighten your skin, which can improve acne, eczema and other skin conditions.
 
5. **Strengthened Immune System:** A healthy digestive system and a clean, well-functioning liver can strengthen your immune system, making you more resistant to disease and infection.
 
6. **General wellbeing:** A detox can help you improve your overall wellbeing and feel more balanced, both physically and mentally.
 
While detoxing can have many benefits, it's important to remember that it's not for everyone. It's always a good idea to talk to a health professional before starting a detox program, especially if you have health problems or are pregnant.
 
Time to detox
 
Finally permanently reduce those excess kilos, lower your blood pressure and cholesterol, reduce your risk of diabetes or even become completely drug-free. Do you have complaints such as fatigue, fibromyalgia, rheumatism, intestinal complaints .... improve your skin from within? In short, if you want to improve your overall health, learn what healthy food is (without shakes, packets and bags), lose weight and stay slim, then this program is tailor-made for you.
 
Here's what our program includes:
 
A special detox diet, based on healthy food:
Day 1 to 5: prepare your body with healthy and adapted nutrition
Day 6 to 10: detox phase with juices and, if desired, liver flush (liver cleansing)
Days 11 to 14: build-up phase towards healthy food
Liver cleansing
Online guidance via Whatsapp, Messenger and E-mail
Personal advice about the use of additional supplements, minerals and vitamins that match your specific condition/complaints
Optional: foot reflexology as an extra incentive to persevere (if you live nearby) and for additional health benefits.
Price incl. intake and advice 80 euros
Ready to start your health journey and become your best self? Contact us today to get started with the program tailored specifically to your needs!